ERASMUS – LJUBLJANA

Volim učiti, spoznavati nove sadržaje, istraživati  suvremene metode rada, surađivati s kolegicama i kolegama te u nastavnom procesu primjenjivati nova stečena znanja, upravo stoga uključila sam se u Erasmus tim KA1 projekt „Novi Krug – Prigrli izazov“.

Izuzetno sam bila sretna, doznavši da je naš tim dobio potporu u okviru Erasmus programa. Svaki član tima izabrao je svoje područje i interese, ali zajednički ciljevi i zadaće bili su nam isti- poboljšati svoje stručne kompetencije, a za dobrobit i kvalitetu  naših učenika i cjelokupnog kolektiva.

Moj izazov bio je tema mentalno zdravlje, socijalne i emocionalne vještine učitelja u razrednom odjelu i kolektivu. Naziv edukacije bio je „Peer coaching as a Sustainable Source of Professional Development“  u organizaciji „ Primera d.o.o. Primera Courses“ iz  Ljubljane u Sloveniji.

Glavni cilj tečaja bio je  pripremiti sudionike za profesionalno vođenje „coaching“ sesije u Razvijala sam  temeljne vještine vođenja razgovora,  uključujući proces promatranja, povratne informacije, ispitivanje, slušanje, podizanje svijesti, uspostavljanje i održavanje autentičnog odnosa. Kao sudionik sudjelovala sam u osmišljenim sesijama  s uključenim različitim alatima za „coaching“ – mentorstvo u različitim kontekstima.

„Coaching“ je jedna od najučinkovitijih praktičnih/vođenih/komunikacijskih vještina. Učitelji ga koriste ne samo kao alat za profesionalni razvoj tijekom aktivnosti promatranja nastave, već i u komunikaciji s učenicima, kolegama i roditeljima. Osnažuje učitelje, povezuje timove i vodi boljim odnosima. „Coaching“ sesija obično  se odvija kao razgovor/rasprava/diskusija između „coacha“[1] i coachee-a (osobe koje sudjeluju u razgovoru), a fokusira se na pomaganje osobama da same otkriju odgovore. Vjerojatnije je da će se ljudi angažirati s rješenjima koja su sami osmislili, nego s onima koja su im nametnuta, kako bi jačali samopouzdanje, razvijali svoje vještine i poboljšali učinkovitost.

Kroz petodnevnu edukaciju  spoznala sam nove metode i alate socijalnih vještina, interaktivno, uz rasprave te individualne i timske vježbe i radionice.  Upoznala sam kolegice i kolege iz Portugala, Španjolske, Rumunjske, ali i iz Hrvatske. Zajedno smo učili, radili u paru ili grupi, osmišljavali nova rješenja kroz ponuđene alate. Shvatila sam da svi učitelji imamo slične interese, zajedničke ciljeve,  iz bilo koje države dolazimo-kako svojim učenicima nastavu učiniti kvalitetnom, zanimljivom i učinkovitom.

 Nova iskustva pomoći će mi u korištenju stečenog znanja u svojem razredu kako bi  ojačala vještine, emocionalnu inteligenciju kod svojih učenika.

Posjetili smo Gimnaziju Škofja Loka u kojoj se već duže vrijeme primjenjuju različite metode i alati poboljšanja razvoja kompetencija pojedinca, ali smo sudjelovali i prezentaciji Erasmus-projekta gimnazije. Domaćini su nas upoznali s ljepotama glavnoga grada Slovenije, Ljubljanom, prekrasnim gradom Škofjom Lokom te čarobnom ljepotom jezera Bled.

  Svoje iskustvo prezentirati ću kolegicama i kolegama u svojem kolektivu te ću organizirati  radionice u kojima ću podijeliti svoja iskustva i znanja, a već sam napravila i akcijski plan primjene za svoj razredni odjel.

Ova edukacija mnogo mi je pomogla, otvorila nove spoznaje, ohrabrila, a osobito  će mi pomoći u svakidašnjem radu, a to mi je bio i izazov.


[1] Trener, mentor, voditelj, učitelj-ovisno o situaciji

Suzana Hergotić

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.