Riječ ravnatelja

Nekoliko crtica o školi

Prva župska pučka škola u Koprivnici osnovana je 1590. godine. Naša škola baštini tu višestoljetnu tradiciju iako je kao Prva narodna osmogodišnja škola formalno osnovana 31. srpnja 1956. godine. Zgrada u kojoj danas djeluje naša škola sagrađena je 1908. godine za potrebe Kraljevske male realne gimnazije i jedna je od najljepših ambijentalnih građevina u Podravini.

Mijenjana je tijekom godina i još uvijek je lijepa. Zbog nedostatka prostora za rad 1953. godine nadograđen je cijeli drugi kat. Temeljito je obnovljena 1992., novu sportsku dvoranu dobila je 2011., a tijekom 2020. godine dovršena je i energetska obnova.

Prelaskom na jednosmjensku nastavu naša škola će zasigurno ponovno doživjeti promjene. Vjerujem da će zadržati svoju povijesnu secesijsku ljepotu i odgovoriti obrazovnim izazovima 21. stoljeća.

Imenom Prva narodna osmogodišnja škola prvotno je brojila 823 učenika u 18 odjela. Od 1959. nosi ime Prva osnovna škola Koprivnica, a od 1984. Osnovna škola “Mira Bano”. Stvaranjem samostalne hrvatske države 1991. dobila je naziv Osnovna škola “Antun Nemčić Gostovinski”. Danas je ustrojena kao matična osmorazredna škola s dvije područne škole: u Reki i Jagnjedovcu. Školu godišnje pohađa oko 720 učenika u 34 razredna odjela.

Planovi škole

Nosimo status dijamantne eko-škole. Nedavno je izvršena energetska obnova, a uskoro kreće i postavljanje solarnih panela na krovište škole. Projekt izgradnje botaničkog vrta u skoroj će budućnosti krasiti prostor ispred škole i omogućiti nam još kvalitetniju izvanučioničku nastavu te svakodnevni doticaj učenika s prirodom.

Na razini naše škole nastojat ćemo u sljedećem razdoblju korigirati dva velika nedostatka koja su razvidna u hrvatskom školstvu: inflaciju odlikaša zbog neobjektivnog ocjenjivanja uslijed pritiska društva te problem sve češćih fizičkih (ali i psihičkih) poteškoća učenika zbog sjedilačkog načina života. Kroz različite projekte, kurikularne i izvannastavne aktivnosti želimo potaknuti djecu na što više kretanja. Pripremamo se i da već od sljedeće nastavne godine većim dijelom prijeđemo na jednosmjensku nastavu što bi bitno povećalo mogućnost održavanja raznih izvannastavnih aktivnosti i podiglo kvalitetu ne samo obrazovanja, već i obiteljskog života svih dionika obrazovnog sustava.

Kratka povijest Krijesnica

Školski list Krijesnice počeo je izlaziti 1962., samo šest godina nakon što je ustrojena naša „Prva osnovna škola Koprivnica“, danas poznatija kao OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“.

Osnovni zadatak lista je bio njegovanje dječjih stvaralačkih pokušaja te je list bio izrazito literaran. Tiskan je u školi i umnožavan na šapirografu. List od 1987. preuzimaju i uređuju nastavnica hrvatskog jezika Branka Jakupec i nastavnik likovne kulture Ignac Horvat. Nakon pauze tijekom Domovinskog rata Krijesnice 1997. – 2001. uređivale su prof. Luca Matić te učiteljice Senka Pintarić i Nataša Kovačević. U svom radu susrele su se s novim izazovima: računalnom obradom teksta i slike, skeniranjem, prijelomom, špiglom i tiskanjem lista.

Od 2001. list postaje pravi novinarski list, a urednice su prof. Marija Levak i prof. Anita Ružman Branković. Od tog vremena list postiže najviše uspjeha. Redovito sudjeluje na županijskoj smotri LiDraNo, 6 puta je najbolji školski list u županiji i predložen za državnu smotru LiDraNo 2011., 2012., 2016., 2018., 2019., 2021. i time među 10 najboljih školskih listova u Republici Hrvatskoj.

List su uređivale i učiteljica Dragana Antić, prof. Romana Šutalo i prof. Mihaela Juriša, a od 2022. uređuju ga knjižničarka Paula Rajh, učiteljica informatike Maja Treščec i učiteljica Natalija Sočev.

Nakon punih 60 godina Krijesnice počinju izlaziti u digitalnom obliku.

Protokom vremena, mijenjali su se sustavi, uredništva i mediji. Krijesnice opstaju!

Zahvaljujući novom mediju postaju aktualnije i dostupnije nego ikad prije.

Stari brojevi svjedoče o prošlosti, novonastali sadržaji svijetle u budućnost!

Darko Sočev, ravnatelj