Impresum

KRIJESNICE

List učenika OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica

Školske godine 2022./2023. pokrenuto je digitalno izdanje

IZDAVAČ

OŠ “Antun Nemčić Gostovinski” Koprivnica

ADRESA UREDNIŠTVA

Krijesnice, Školska 5, 48 000 Koprivnica

Tel: 048/622-172

E-mail: redakcija.nemcici@gmail.com

Mrežno mjesto školskog lista Krijesnice: www.krijesnice-osang.net

Mrežna stranica škole: www.osang-kc.hr

ZA IZDAVAČA

Darko Sočev, ravnatelj

GRAFIČKA UREDNICA 

Maja Treščec, učiteljica informatike

VODITELJICE NOVINARSKE SKUPINE

Anita Ružman Branković, učiteljica hrvatskog jezika
Marija Levak, učiteljica hrvatskog jezika
Maja Treščec, učiteljica informatike

UREDNIŠTVO

Maria Milanović Vugrač
Lora Gabaj
Paula Novogradec
Elena Večenaj
Dunja Brkić
 

SURADNICI

Paula Rajh, školska knjižničarka
ostali učenici i učitelji škole